måndag 7 mars 2011

I regi av Johannesakademien hölls en kurs i ikonografins teori och praxix på Nya slottet Bjärka Säby utanför Linköping, med Christina Schöldstein och Djordje Cavkov. Teorin handlade om apostlarnas ikonografi, helgonikonografi samt huvudtema inom Kristus- och Gudsmodersikonografin. Den praktiska delen handlade om att arbeta med fötter, händer och ansikte. Tekniken var mer torrpenselteknik, tidigare har jag lärt mig floatingmetod, som man använder sig mycket av i Ryssland. Kursen var givande och kan rekommenderas varmt.

Jag har stor nytta av min bräda att vila handleden på som Pave, vaktmästare på Valamo kloster har gjort och signerat, 21/10 2008.
Trots att alla utgått från samma arketyp, skiljer sig ansiktena åt. Gissa vilken som är min?
Helige Martin av Tours i en låda gjord av min fru, som är bokbindare.