måndag 21 december 2009

onsdag 2 december 2009

Forsätter med den stora Guds Moders tecknet passar bra så här vid jul att meditera över inkarnationens mysterium. Det är mycket kvar innan jag är klar .Arbetar samtidigt med små format bra med variationerEtt beställnings jobb till Niklas som ska vigas till läsare i Finska Ortodoxa Kyrkan i Stockholm den 6 December på Helige Nikolaos dag.

onsdag 5 augusti 2009


Jag har samarbetat med min fru, som håller på att utbilda sig till bokbindare. Jag har målat ikonen och hon har gjort lådan till. Ikonen är inte stor, 9 x 11 cm.

tisdag 31 mars 2009


Ero och jag monterade ikonerna på ikonstasen i Linköping

lördag 28 mars 2009

Jag gör en stor ikon, för att se vilka utmaningar som uppstår.

söndag 15 mars 2009

lördag 14 mars 2009

snart vår !!!!
soon sprinng!!!!

tisdag 24 februari 2009


Gudsmoder av Kazan, målad i Valamo kloster under ledning av Alexander Vikström.
This icon I painted at Valamo monestery in Finland.
Ärkeängeln Michael. Min första ikon jag målat. Jag gick en kurs uppe i Överkalix för Monica Pojanen gift med f. Benedictus Pojanen. Det var en bra start för mitt ikonmålarliv.

Heliga Isidora, dåre för Kristus.
St Isidora, fool for Christ.

Heliga Perpetua.

Heliga Maria av Egypten.
Heliga Melangell. Djuren och flyktingars beskyddare. Västerländskt helgon.

St Melangell. Protector of refuges and animals.

Heliga Makrina. Hon är syster till kyrkofader Gregorius av Nyssa. På Artos förlag finns en bok om hennes liv. Den heter Gregorios av Nyssa Den heliga Makrinas liv och om själen och uppståndelsen.

Heliga Veronica.
St. Veronica.
Heliga nymartyrerna Elisabet och Barbara från Ryssland.
(Läs om deras liv på www.monicalassaren.blogspot.com)

Heliga Katarina av Alexandria.

(Läs hennes berättelse på Monicas blogg).

Heliga Lucia.
St Lucia is celibrated 13 december in Sweden.

Heliga Matrona.Läs www.monicalassaren.blogspot.com

Pantokrator. Denna ikon kommer att hänga tillsammans med Gudsodersikonen i ikonostasen i Linköping.
Gudsmodersikon av Nikopeja. Den hänger i Rönnäs i helige Petrus och Paulus kapell.
Mother of God, hanging in Rönnäs st. Peter and Paulus chapell.