tisdag 24 februari 2009


Gudsmoder av Kazan, målad i Valamo kloster under ledning av Alexander Vikström.
This icon I painted at Valamo monestery in Finland.
Ärkeängeln Michael. Min första ikon jag målat. Jag gick en kurs uppe i Överkalix för Monica Pojanen gift med f. Benedictus Pojanen. Det var en bra start för mitt ikonmålarliv.

Heliga Isidora, dåre för Kristus.
St Isidora, fool for Christ.

Heliga Perpetua.

Heliga Maria av Egypten.
Heliga Melangell. Djuren och flyktingars beskyddare. Västerländskt helgon.

St Melangell. Protector of refuges and animals.

Heliga Makrina. Hon är syster till kyrkofader Gregorius av Nyssa. På Artos förlag finns en bok om hennes liv. Den heter Gregorios av Nyssa Den heliga Makrinas liv och om själen och uppståndelsen.

Heliga Veronica.
St. Veronica.
Heliga nymartyrerna Elisabet och Barbara från Ryssland.
(Läs om deras liv på www.monicalassaren.blogspot.com)

Heliga Katarina av Alexandria.

(Läs hennes berättelse på Monicas blogg).

Heliga Lucia.
St Lucia is celibrated 13 december in Sweden.

Heliga Matrona.Läs www.monicalassaren.blogspot.com

Pantokrator. Denna ikon kommer att hänga tillsammans med Gudsodersikonen i ikonostasen i Linköping.
Gudsmodersikon av Nikopeja. Den hänger i Rönnäs i helige Petrus och Paulus kapell.
Mother of God, hanging in Rönnäs st. Peter and Paulus chapell.